PGS-Trans posiada dostateczną wiedzę, doświadczenie
i środki finansowe do prowadzenia inwestycji budowlanej w poszczególnych krajach UE.

 

Nasza wyspecjalizowana kadra jest zintegrowana w wielu grupach zawodowych, niezbędnych do kompleksowej realizacji projektów budowlano-ogrodniczych wykonywanych na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora.


PGS-Trans has sufficient knowledge, experience and financial resources to conduct real estate project in each EU country.

 

Our specialized staff are integrated into a groups of many disciplines required for a comprehensive implementation needed for the construction – gardening project build by the documentation provided by the developer.

Posiadamy doświadczonych pracowników w następujących branżach i specjalnościach:

Budownictwo:
– stolarze
– murarze
– tynkarze
– cieśle
– hydraulicy
– elektrycy
– glazurnicy
– dekarze

Ogrodnictwo:
– pracownicy fizyczni

Rolnictwo:
– pracownicy fizyczni

Magazynowanie:
– kierowcy wózków widłowych
– pracownicy sortowni
– pracownicy fizyczni

Sprzątaczki

Motoryzacja:
– mechanicy
– lakiernicy
– elektronicy

We have experienced personnel in the following industries and disciplines:

Construction:
carpenters
bricklayers
plasterers
plumbers
electricians
tillers
roofers

Gardening:
handworker

Agriculture:
handworker

Storage:
forklift driver
sorting workers
manual workers

Cleaners

Automotive
auto-mechanics
painters
electronics engineers

Zakresy działania:

Nasi fachowcy potrafią murować z każdego rodzaju materiału (klinkier, cegła , pustak, kamień) czy to na zaprawę, czy na klej. Stany surowe są naszą specjalnością. Brygady stworzone do budowy obiektu są zgrane oraz posiadają kilkuletnią praktykę w budownictwie. Potrafią zarówno doradzić, jak i wykonać daną pracę na życzenie klienta.

Prefabrykowane domy z drewna są idealnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych budową domu, ale nie zamierzających tracić zarówno czasu jak i środków finansowych na załatwianie formalności, doglądanie budowy, zakupy materiału.

 • budowa przebiega błyskawicznie
 • domy prefabrykowane w trakcie przygotowania nie są narażone na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych
 • ich elementy wykonuje się w suchych ogrzewanych halach
 • produkcyjnych montaż domu można przeprowadzić na przygotowanych wcześniej fundamentach nawet w miesiącach zimowych
 • domy te są bardzo profesjonalnie wykonane
 • po zakończeniu budowy nie trzeba sprzątać posesji
 • układanie papy termozgrzewalnej i asfaltowej
 • usługi dekarskie i blacharskie
 • wykonywanie pokryć dachowych (dachówka, blacho-dachówka, gonty, blacha itp.)
 • ocieplanie dachów wełną mineralną i płytami styropianowymi
 • kompleksowe remonty dachów
 • konserwacje i naprawy

Oferujemy:

 • kompleksowa adaptacja wnętrz
 • szeroko pojęte usługi glazurnicze
 • układanie płytek
 • zaawansowane systemy ociepleń
 • płyty gipsowe
 • wykonujemy wszelkiego typu usługi remontowe budynków mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej
 • ocieplenia ścian zewnętrznych
 • wewnętrzne tynki gipsowe
 • tynki maszynowe
 • elewacje
 • kompleksowy montaż instalacji elektrycznych
 • modernizacja i konserwacja instalacji elektrycznych
 • naprawa instalacji elektrycznych
 • montaż gniazd trójfazowych
 • produkcja i montaż rozdzielnic elektrycznych
 • instalacje domofonowe i wideodomofonowe
 • oświetlanie terenu, montaż lamp ogrodowych

Scope of activities:

Our specialists can build with every kind of material (clinker, brick , air brick, stone) either with mortar or with glue. Building shells are our speciality. Brigades, created to build the object, work well together and they have several years? experience in the building. They can both advise as and make works at customer?s request.

Prefabricated wooden houses are ideal solution for people who are interested in a house building, but who don?t intend to lose their time and financial means to complete all formalities, to keep an eye on building, and material purchase.

 • building is made as quick as lighting
 • prefabricated houses, during preparation, aren?t exposed to harmful impact of weather conditions
 • their elements are made in dry heated production rooms
 • house assembling can be made with foundations prepared previously, even in winter months
 • these houses are usually professionally-made
 • after finishing the building there is no necessary to clean up the premises
 • laying thermo-welded and asphalted roofing paper
 • roofwork and tinsmithing services
 • roofs covering (roofing-tile, sheet-metal roofing-tile, shingles, sheet, etc.)
 • roofs insulation with mineral wool and foamed polystyrene plates
 • extensive roof renovation
 • conservation and repair works
 • extensive conversion of interiors
 • widely understood tiling services
 • laying the tiles
 • advanced insulating systems
 • sheetrock
 • we make all types of renovation services of residential and public buildings
 • external walls insulation
 • internal gypsum plasters
 • machine-made plasters
 • elevations
 • full installation of electric wiring
 • modernization and maintenance of electric wiring
 • repair of electric wiring
 • installation of Tyree-phase sockets
 • production and installation of electric switchgears
 • interphone and video-interphone installations
 • ground lightening, installation of garden lamps

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy:

If you are interested in service we provide please contact us: