PGS-Trans posiada dostateczną wiedzę, doświadczenie i środki finansowe do prowadzenia inwestycji budowlanej w poszczególnych krajach UE.

Nasza wyspecjalizowana kadra jest zintegrowana w wielu grupach zawodowych, niezbędnych do kompleksowej realizacji projektów budowlano-ogrodniczych wykonywanych na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora.

PGS-Trans has sufficient knowledge, experience and financial resources to conduct real estate project in each EU country.

Our specialized staff are integrated into a groups of many disciplines required for a comprehensive implementation needed for the construction – gardening project build by the documentation provided by the developer.

Posiadamy doświadczonych pracowników w następujących branżach i specjalnościach:

Budownictwo:
– stolarze
– murarze
– tynkarze
– cieśle
– hydraulicy
– elektrycy
– glazurnicy
– dekarze

Ogrodnictwo:
– pracownicy fizyczni

Rolnictwo:
– pracownicy fizyczni

Magazynowanie:
– kierowcy wózków widłowych
– pracownicy sortowni
– pracownicy fizyczni

Motoryzacja:
– mechanicy
– lakiernicy
– elektronicy

We have experienced personnel in the following industries and disciplines:

Construction:
carpenters
bricklayers
plasterers
plumbers
electricians
tillers
roofers

Gardening:
handworker

Agriculture:
handworker

Storage:
forklift driver
sorting workers
manual workers

Automotive
auto-mechanics
painters
electronics engineers

Zakres działania:

murowanie

Nasi fachowcy potrafią murować z każdego rodzaju materiału (klinkier, cegła , pustak, kamień) czy to na zaprawę, czy na klej. Stany surowe są naszą specjalnością. Brygady stworzone do budowy obiektu są zgrane oraz posiadają kilkuletnią praktykę w budownictwie. Potrafią zarówno doradzić, jak i wykonać daną pracę na życzenie klienta.

domy z drewna

Prefabrykowane domy z drewna są idealnym rozwiązaniem dla osób zainteresowanych budową domu, ale nie zamierzających tracić zarówno czasu jak i środków finansowych na załatwianie formalności, doglądanie budowy, zakupy materiału.
– budowa przebiega błyskawicznie
– domy prefabrykowane w trakcie przygotowania nie są narażone na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych
– ich elementy wykonuje się w suchych ogrzewanych halach
produkcyjnych, montaż domu można przeprowadzić na przygotowanych wcześniej fundamentach nawet w miesiącach zimowych
– domy te są bardzo profesjonalnie wykonane
– po zakończeniu budowy nie trzeba sprzątać posesji

usługi dekarskie

układanie papy termozgrzewalnej i asfaltowej
usługi dekarskie i blacharskie
wykonywanie pokryć dachowych (dachówka, blacho-dachówka, gonty, blacha itp.)
ocieplanie dachów wełną mineralną i płytami styropianowymi
kompleksowe remonty dachów
konserwacje i naprawy

roboty wykończeniowe

kompleksowa adaptacja wnętrz
szeroko pojęte usługi glazurnicze
układanie płytek
zaawansowane systemy ociepleń
płyty gipsowe
wykonujemy wszelkiego typu usługi remontowe budynków mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej
ocieplenia ścian zewnętrznych
wewnętrzne tynki gipsowe
tynki maszynowe
elewacje

instalacje elektryczne

kompleksowy montaż instalacji elektrycznych
modernizacja i konserwacja instalacji elektrycznych
naprawa instalacji elektrycznych
montaż gniazd trójfazowych
produkcja i montaż rozdzielnic elektrycznych
instalacje domofonowe i wideodomofonowe
oświetlanie terenu, montaż lamp ogrodowych

Scope of activities:

brickworks

Our specialists can build with every kind of material (clinker, brick , air brick, stone) either with mortar or with glue. Building shells are our speciality. Brigades, created to build the object, work well together and they have several years experience in the building. They can both advise as and make works at customer?s request.

wooden houses

Prefabricated wooden houses are ideal solution for people who are interested in a house building, but who don’t intend to lose their time and financial means to complete all formalities, to keep an eye on building, and material purchase.
– building is made as quick as lighting
– prefabricated houses, during preparation, aren?t exposed to harmful impact of weather conditions
– their elements are made in dry heated production rooms
– house assembling can be made with foundations prepared previously, even in winter months
– these houses are usually professionally-made
– after finishing the building there is no necessary to clean up the premises

roofworks services

laying thermo-welded and asphalted roofing paper
roofwork and tinsmithing services
roofs covering (roofing-tile, sheet-metal roofing-tile, shingles, sheet, etc.)
roofs insulation with mineral wool and foamed polystyrene plates
extensive roof renovation
conservation and repair works

finishing works

extensive conversion of interiors
widely understood tiling services
laying the tiles
advanced insulating systems
sheetrock
we make all types of renovation services of residential and public buildings
external walls insulation
internal gypsum plasters
machine-made plasters
elevations

electrical system

full installation of electric wiring
modernization and maintenance of electric wiring
repair of electric wiring
installation of Tyree-phase sockets
production and installation of electric switchgears
interphone and video-interphone installations
ground lightening, installation of garden lamps

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy:

If you are interested in service we provide please contact us: